Medarbejdere

Vi sætter de rigtige folk til opgaven. Med vores egne medar­bejdere og en fast kontakt­person sikrer vi opti­mal styring af opgaverne, høj kvalitet og enkel kommuni­kation i det daglige. Vi har fagligheden i orden. Vores medarbejdere er lø­bende uddannet og trænet i korrekt brug af midler og udstyr. Vi planlægger vores arbejde med fokus på miljø, sikker­hed og sundhed.