Kvalitetsproces          

Kvalitet i rengøring – uanset størrelse, uanset service. Formålet med kvalitetsstyring er, at få en kundestyret kvalitetsudvikling, som til enhver tid vil blive tilpasset de stigende krav om kvalitet, som vore kunder efterspørger.

Kundetilfredshed      

Kunderne hos Schmidts Rengøring har hver deres krav og ønsker til, hvilken kvalitet de forventer at få fra deres serviceleverandører.   

Disse krav kan være meget specielle, og der vil altid være mulighed for at tilpasse disse til den enkelte virksomhed. Dette betyder, at vi altid arbejder ud fra grundsætningen, at den der bedst vurderer kvaliteten – det er kunden selv.

               

Medarbejdertilfredshed

Vi sikrer vore medarbejdere de nødvendige kompetencer gennem en grundig faglig uddannelse omkring anvendelsen af kemikalier, maskiner, metoder og procedurer.  Vi giver dem medansvar og stor indflydelse, ligesom vi inddrager dem i en vedvarende proces omkring forbedringen af vore rengørings- og serviceydelser.

Ligesom vi foretager kvalitetsanalyser af serviceopgaverne, bliver dette også gjort for at følge medarbejdertilfredsheden. Disse resultater danner herefter grundlag for opfølgning og evaluering af udviklingstiltag.

 

 Kvalitetsudvikling

Disse målinger af medarbejdertilfredshed, samt gennemgang af Deres servicekontrakt foretages med faste aftalte intervaller. Herved sikres det, at kvaliteten i serviceydelsen nøje overvåges, og at denne bliver udført på et tilfredsstillende niveau.

Samtidig danner disse analyser baggrund for, at vi til enhver tid bliver i stand til at udvikle vore serviceydelser i samarbejde med kunden, hvad enten det drejer sig om en ændring af teknikker, nye serviceområder eller større fleksibilitet